Domů > Vzdělávání

Vzdělávání

ALPS Electric Czech

Společnost ALPS Electric Czech si je vědoma vysoké hodnoty kvalifikovaných lidských zdrojů pro úspěšný rozvoj firmy a proto podporuje a provádí celou řadu vzdělávacích a tréninkových aktivit, které formují pracovní schopnosti a osobnostní potenciál jejich zaměstnanců.

 

Spolupráce se středními a vysokými školami

ALPS spolupracuje i s místními SOŠ a SOU, zejména v oblasti zajišťování praxí pro studenty elektro oborů.

Pro brněnské Vysoké učení technické organizujeme v našem závodě exkurze, kde se studenti elektro oborů mají možnost seznámit s podmínkami reálného provozu firmy vyrábějící elektrokomponenty.

 

Příležitosti pro studenty a absolventy VŠ

Dlouhodobě spolupracujeme se studentskou organizací IAESTE, která organizuje pro studenty odborné stáže v zahraničí. Každý rok tak u nás absolvují několikaměsíční stáž studenti z Japonska.

Skupina podniků ALPS však má i svůj vlastní program studentských stáží. Každoročně odesíláme čerstvé absolventy českých vysokých škol na stáže do naší mateřské společnosti do Japonska. International Associates Program (IAP) je program pro zahájení profesionální kariéry, který nabízí zahraničním absolventům 2-letou praxi v Japonsku. Účastníci mají jedinečnou příležitost se seznámit s jinou kulturou a zároveň získat cenné profesní, osobní a jazykové dovedností. Po úspěšném absolvování programu je absolventům obvykle nabídnuto pracovní místo dle jejich kvalifikace v české či jiné zahraniční pobočce společnosti.

Více informací o programu IAP se dozvíte zde.

Již několikátým rokem nabízíme studentům posledních ročníků inženýrského studia (FSI, FEKT) možnost získat praktické zkušenosti již během studia zapojením do našeho programu EDS. Student je standardně zařazen na práci obdobné, jako kmenový zaměstnanec ALPS, získává zkušenosti při práci na projektech ALPS, které mu pomohou při uplatnění v běžné praxi.

Více informací o programu EDS se dozvíte zde.

Více informací mailem zde.

ALPS Electric Czech, s.r.o. rovněž spolupracuje se středními školami, např. Střední škola technická a gastronomická Blansko – SOŠ TEGA Blansko

Vzdělávání s podporou ESF v ČR

V roce 2009 podala společnost ALPS Electric Czech žádost o podporu vzdělávcích aktivit společnosti z prostředků Evropského sociálního fondu. Ke konci roku 2010 byla našemu projektu udělena grantová podpora.

V první polovině projektu Rozvoj zaměstnanců ALPS (tj. v období od 1.12.2010 do 30.11.2011) se školících kurzů v projektu zúčastnilo celkem 565 úspěšných absolventů, přičemž se prozatím zapojilo 182 zaměstnanců společnosti. Proběhly kurzy rozvíjející měkké dovednosti zaměstnanců jako např. Interní komunikace, Komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti. Z oblasti IT školení to byl zejména populární kurz na MS Excel či MS Word. Zaměstnanci také měli možnost absolvovat řadu odborných kurzů dle svého profesního zaměření.

Více informací o projektu se dozvíte zde. Zadávací řízení pro výběr dodavatele vzdělávacích služeb projektu bylo vypsáno zde, lhůta pro podávání nabídek byla do 9.2.2011, 12:00 hodin. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Everesta, s.r.o. , IČ: 250 14 650, která zajišťuje realizaci všech vzdělávacích aktivit.

Více informací o vzdělávání s podporou ESF mailem zde.