Domů > Vzdělávání s podporou ESF v ČR

Vzdělávání s podporou ESF v ČR

ALPS Electric Czech

Cílem projektu společnosti ALPS Electric Czech, s.r.o. bylo realizovat komplexní rozvojový program zaměstnanců ALPS za účelem zajištění jejich rozvoje v klíčových kompetencích. Komplexní rozvojový program se sestával ze základního rozvojového modulu, ve kterém zaměstnanci rozvíjeli obecné dovednosti nezbytné pro jejich profesní a také osobnostní rozvoj. Dle příslušného zaměření (pozice) ve společnosti navazovaly na základní rozvojový modul jednotlivé odborně zaměřené rozvojové moduly, ve kterých zaměstnanci rozvíjeli dále své dovednosti nezbytné pro danou profesi.

Do projektu byli v zásadě zapojeny všechny cílové skupiny ve společnosti. Základní rozvojový modul byl určen pro všechny zaměstnance, další rozvojové moduly odpovídaly cílovým skupinám – management, mistři, pracovníci kvality, technici, účetní, personalisté, vedoucí výrobních linek a pracovníci supply chain managementu.

Společnost ALPS také v rámci projektu navrhla a implementovala nové způsoby řízení systému vzdělávání v rámci firmy včetně utvoření systému interního vzdělávání (interních lektorů). Tímto bude do budoucna efektivněji využíván znalostní potenciál zaměstnanců společnosti a posílena interní distribuce znalostí. Projekt byl úspěšně ukončen.

 

Prezentaci projektu můžete najít i na webových stránkách ESF ČR zde.

Všechny vzdělávácí akce v rámci tohoto projektu jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.